U vivodinskoj ulici morali smo brzo intervenirati jer se desila poplava, a zahvaćena područja su na slikama…