Naše višegodišnje iskustvo na poslovima upravljanja i održavanja zgrada, zasigurno Vam jamči kvalitetu naših usluga. Spremni smo pomoći i sudjelovati u preuzimanju zajednikičh dijelova i uređaja zgrade,izraditi prijedlog međuvlasničkog ugovora,aktivno sudjelovati na sastancima suvlasnika, izvršiti prijenos režija sa investitora na suvlasnike.

Izbjegnite tegobe već pri samom useljenju u zgradu. Povjerite upravitelju zgrade rješavanje nedostataka u gradnji, odnosno zastupanje suvlasnika prema investitoru u vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove na zgradi.

REDOVITI POSLOVI UPRAVLJANJA ZGRADOM

– Obaviti pregled zgrade najmanje dva puta godišnje te izraditi zapisnik o stanju zgrade.
– Izraditi prijedlog godišnjeg programa upravljanja i održavanja zgrade.
– Utvrditi visinu pričuve te ju rasporediti na suvlasnike.
– Voditi brigu o naplati pričuve uključujući sve pravne radnje u svezi naplate pričuve.
– Osigurati zajedničke dijelove i uređaje zgrade, kako osnovnih tako i dopunskih osiguranja.
– Osigurati danonoćno dežurstvo radi potreba hitnih intervencija.
– Voditi financijsko poslovanje zgrade.
– Podnijeti financijsko izvješće suvlasnicima zgrade, najkasnije do mjeseca lipnja za predhodnu godinu.
– Zastupati suvlasnike prema trećim licima.
– Pružiti suvlasnicima savjete u svezi upravljanja zgradom

E-uplatnice


Kod nas možete dobiti uslugu slanja uplatnica na adresu elektroničke pošte
Morate se samo javiti na našu e-mail adresu info@donum.hr.
Time štedimo okoliš jer osim nepotrebnog tiskanja nema niti dostave kurirom.

POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA:

– organiziranje čišenja zajedničkih dijelova zgrade
– organiziranje domarske službe
– odavanje zelenih površina (ukoliko ih ima)
– prikupljanje sredstava za plaćanje koje se ne naplaćuje iz pričuve.

DOMARSKA SLUŽBA


– sitni popravci na zgradi
– zamjena žarulja
– popravci na bravama
– električarski radovi

PRAVNA SLUŽBA


Pravne usluge nam pruža zajednički odvjetnički ured Rođak-Rudeš-Katičić sa kojim imamo dugogodišnju suradnju