Hitne intervencije 01/8100-020 od 0-24 

Za slijedeće intervencije:

  • puknuća, oštećenja ,začepljenja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija
  • kvarovi na plinskim instalacijama
  • kvarovi na električnim instalacijama te dizalima

organizirano je cjelodnevno dežurstvo 0-24 sata sve dane u godini.

Hitne intervencije su jedna od ključnih segmenata u tehničkom sektoru Donum upravljanja d.o.o.  Ovlašteni predstavnik suvlasnika ili suvlasnik stambene zgrade prijavljuje kvar na broj za hitne intervencije, a izvođači u što kraćem roku izlazi na teren.

0%
ZADOVOLJNIH
KORISNIKA
0tisuća
OSIGURANIH
SREDSTAVA
0%
NAPLATE POTRAŽIVANJA
0h
DOSTUPNI
0+
ZGRADA