IMATE PITANJE? KONTAKTIRAJTE NAS »
NAZOVITE NAS: 095 5005 118

Na temelju članka 66. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 8. sjednici, 24. veljače 2022., donijela je ODLUKU o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba

Odluka je dostupna na

http://www1.zagreb.hr/slglasnik/m.index.html#/akt?godina=2022&broj=070&akt=E59A227E61A09787C12587F700384EFD

© 2022 Donum by Donum

Za HITNE INTERVENCIJE nazovite nas na broj 01 810 0020