Donum, pouzdan partner u upravljanju zgradama

Naše višegodišnje iskustvo na poslovima upravljanja i održavanja zgrada, zasigurno Vam jamči kvalitetu naših usluga. Spremni smo pomoći i sudjelovati u preuzimanju zajednikičh dijelova i uređaja zgrade,izraditi prijedlog međuvlasničkog ugovora,aktivno sudjelovati na sastancima suvlasnika, izvršiti prijenos režija sa investitora na suvlasnike.

Izbjegnite tegobe već pri samom useljenju u zgradu. Povjerite upravitelju zgrade rješavanje nedostataka u gradnji, odnosno zastupanje suvlasnika prema investitoru u vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove na zgradi.

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO


KVALITETA USLUGA


POUZDAN PARTNER


DONUM USLUGE

E-uplatnice

Kod nas možete dobiti uslugu slanja uplatnica na adresu elektroničke pošte
Morate se samo javiti na našu e-mail adresu info@donum.hr.
Time štedimo okoliš jer osim nepotrebnog tiskanja nema niti dostave kurirom.

POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA:

– organiziranje čišenja zajedničkih dijelova zgrade
– organiziranje domarske službe
– održavanje zelenih površina (ukoliko ih ima)
– prikupljanje sredstava za plaćanje koje se ne naplaćuje iz pričuve.

DOMARSKA SLUŽBA

– sitni popravci na zgradi
– zamjena žarulja
– popravci na bravama
– električarski radovi

PRAVNA SLUŽBA

Pravne usluge nam pruža odvjetnički ured sa kojim imamo dugogodišnju suradnju